Mitt yrkesliv

1999 började jag utbildningen Ungdoms och Missbrukarvård på Växjö universitet. Tre år senare när jag var färdigutbildad började jag arbeta på ett boende för grava missbrukare, där arbetade jag under något år. Arbetet där präglades av lösningsfokuserat synsätt men även medlevarskap, åren på detta boende lärde mig något jag burit med mig sedan dess, tron på att alla har en kraft att förändras om så bara i det lilla trots sin svåra situation, jag lärde mig att uppskatta små förändringar och lärde mig att inte ta livet alldeles förgivet!

2003 började jag arbeta inom Landstinget Kronoberg på en öppenvårdsmottagning i alkohol och narkotikafrågor som alkohol- och narkotikakonsulent. Målgruppen för denna mottagning är personer med riskbruk eller tidigt i missbruk och anhöriga, ungdomar, vuxna och familjer. En del av arbetet är även att arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika och det innebär en hel del samverkansmöten, hålla i utbildningar, gruppverksamhet m.m.Mellan 2009-2012 var jag verksamhetschef för Navets verksamhet.

Redan 2009 startade jag mitt eget företag och 2012 beslutade jag mig för att satsa på det jag tycker är allra roligast; att arbeta med utbildning och handledning. Så sedan 2012 så arbetar jag merparten av min tid med just detta i egen regi och så kompletterar jag detta med att också arbeta på Linnéuniversitetet med liknande arbetsuppgifter.

Jag och Motiverande Samtal

2003 fick jag också gå min första utbildning i Motiverande Samtal för Tom Barth. Jag ska inte påstå att jag sedan använde mig av MI på det vis som vore önskat men under åren 2004-2006 gick jag fortsättningsutbildning och lärarutbildning i Riskbruksprojektets regi i Stockholm, även dessa utbildningar hölls av Tom Barth och Christina Näsholm. Under några års tid hade jag även Tom som handledare. Under 2006 började jag undervisa i MI för poliser i syfte att de skulle använda sig utav MI när de tog fast någon för trafikonykterhet och skulle motivera dessa personer för att ta emot vård. På den vägen är det. Jag har efter det genom åren utbildat inom landstinget för vårdpersonal i alla yrkeskategorier, skolpersonal, poliser, polisaspiranter, chefer, behandlingspersonal, socialarbetare m.fl. Jag har även haft diverse olika handledningsuppdrag för personal i socialt arbete.

2008 gick jag min nordiska TNT-utbildning (Training New Trainers) på Resö för Tom Barth, Christina Näsholm och Anette Sögaard. Och då blev jag även medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Sedan 2009 arbetar jag i egen regi som utbildare i motiverande samtal, som coach, handledare för chefer och grupper och med föreläsningar som berör det mesta inom kommunikation.

2012 läste jag till diplomerad coach och NLP-practitioner vid Gothia Akademin i Göteborg.

Privat

Privat är jag en aktiv mamma till två flickor. Gift boendes i stort hus och stolt matte till Katten Jansson. Resor är det som sätter guldkant på livet och det gör jag gärna så ofta jag kan! Promenader i friska luften, goda middagar med vänner, att baka bullar, fotografera, en bra bok och träning är andra saker som får mig att må bra. Skratt är viktigt för mig och det är en stor del i mitt liv och även i mitt arbete! Jag försöker se livet från den positiva sidan och uppskattar människor som är enkla och har fötterna på jorden.