Att göra övningar med stora grupper på 100 pers fungerar alldeles utmärkt.
 • MI-utbildning inom Landstinget Kronoberg
 • Inspirationsföreläsning om MI för Attendo Care
 • Polismyndigheten Bleking, MI-utbildning/riskbruk/missbruk/beroende
 • Polismyndigheten Kronoberg, MI-utbildning/riskbruk/missbruk/beroende
 • Polismyndigheten Kalmar län, MI-utbildning/riskbruk/missbruk/beroende
 • Norrköpings kommun, MI-introduktionsdag
 • Landstinget Blekinge, MI-utbildning
 • Ronneby kommun, MI-utbildning
 • Markaryds kommun, handledning för socialförvaltningens personal
 • Oskarshamns komm un, handledning för socialförvaltningens personal
 • Polismyndigheten Kronoberg, utbildning för chefer kring medarbetarsamtal
 • MI-utbildning för personal inom Rättspsykiatrin Landstinget Kronoberg, KY-utbildning
 • MI-utbildning för personal inom Rättspsykiatrin Region Skåne
 • MI-utbildning för personal på HVB-hem för ungdomar, Ljungby kommun
 • MI-utbildning för chefer inom socialförvaltningen, Ljungby kommun
 • Personal inom elevhälsan, Kronobergs län, MI-utbildning
 • Lärare vid KCM, gymnasieskola, Markaryds kommun
 • Försäkringskassan, personliga handläggare
 • Fältare inom Stockholm stad, uppsökande verksamhet
 • Handledning av personal på Ekelidens behandlingshem
 • Handledning av chefer inom psykiatrin Landstinget Kronoberg
 • Utbildning för chefer inom Landstinget Kronoberg
 • Inspirationsföreläsningar för Hälsoinspiratörer Landstinget Kronoberg
 • Ljungby kommun, föreläsningen "Så skapar vi en bra arbetsdag"
 • Färjestadens kommun, föreläsning kring kommunikation och trivsel på arbetsplatsen.

Referenser lämnas gärna på begäran!