• Utbildningar och föreläsningar inom kommunikationsområdet!
  • Utbildningar i Motiverande Samtal för alla olika yrkeskategorier. Medlem i MINT.
  • Jag har kunskap i alkohol och narkotikafrågor och kan även hålla utbildningar, föreläsningar kring dessa ämnen.
  • Handledning av personalgrupper i ärende och process.
  • Chefshandledning.

Livscoach och förändringspedagog

Jag arbetar som livscoach och förändringspedagog där din mentala hälsa är i fokus! Vi tar sikte på förändringar i livet som du önskar och på ett lustfyllt sätt utforskar vi alla möjligheter! Kanske har livet tagit en vändning du inte uppskattar och du vill ta tillbaka rodret? Du vill utvecklas, finna glädje, lära dig att kommunicera bättre, uppskatta dig själv och andra mer? Oavsett vilken önskan du har så kan det alltid vara en god idé och investering att samtala med någon kring dina tankar! Jag har många års erfarenhet av terapeutiska och motiverande samtal både individuellt, i par och i grupp. Välkommen!

Alla utbildningar präglas av en genomtänkt pedagogik, egenaktivitet, tid för reflektion, övningar och gruppens behov i centrum, och så ska vi såklart ha roligt under tiden, humor är viktigt för mig!

Kontakta mig för mer info och för att få förslag på upplägg utifrån dina önskemål!?